Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KOTA TINGGI


MISI JABATAN

Memberi khidmat yang cekap, berkesan dan berkualiti melalui perancangan, pelaksanaan dan pengurusan kerja-kerja dan kemudahan-kemudahan pengairan, saliran, kejuruteraan sungai dan kejuruteraan pantai dan interaksi serta hubungan yang erat dengan jabatan/agensi lain dan juga orang ramai demi mencapai pembangunan negara yang berkekalan.

CITA-CITAKU.....

 

"Dalam mengejar kualiti, agensi-agensi kerajaan hendaklah berusaha menetapkan ciri-ciri kualiti yang dikehendaki oleh pelanggan ke dalam perkhidmatan atau keluaran yang dihasilkan oleh mereka. Melalui langkah ini setiap perkhidmatan atau keluaran yang dihasilkan akan dapat memuaskan hati orang ramai yang menjadi pelanggan agensi. Ke arah matlamat inilah maka setiap agensi harus bersifat 'customer driven' di mana kepentingan pelanggan sentiasa diutamakan"

- Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid

 

 


Hakcipta Terpelihara 1998
JPSKT