Make your own free website on Tripod.com

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN KOTA TINGGI


FUNGSI JABATAN

Fungsi utama Jabatan Pengairan Dan Saliran:

Pengairan

Saliran

Kejuruteraan Sungai

Kejuruteraan Pantai

Hidrologi

Khidmat Sokongan

 





PENGAIRAN

Penyediaan dan pengurusan infrastruktur-infrastruktur pengairan, saliran dan jalan ladang dari peringkat primar sehingga kuarternar yang lebih canggih dan sempurna.


 

SALIRAN PERTANIAN

Penyediaan dan pengurusan infrastruktur-infrastruktur saliran pertanian, jalan ladang dari peringkat primar sehingga kuarternar yang lebih canggih dan sempurna.


 

KEJURUTERAAN SUNGAI

Membangun dan menguruskan sungai-sungai negara untuk tujuan pengairan, saliran, tebatan banjir, kemudahan riadah, pelayaran dan laluan sungai dan lain-lain lagi.


 

KEJURUTERAAN PANTAI

Mengawal masalah hakisan pantai dan mengurus penggunaan kawasan pantai.


 

HIDROLOGI DAN PENGURUSAN SUMBER AIR

Menaksir dan menguruskan sumber air selaras dengan keperluan dan matlamat jangka panjang negara.


 

KHIDMAT SOKONGAN

-Penyelidikan haidrolik dan kajitanah

-Perkhidmatan mekanikal dan kelengkapan

-Latihan dan kemajuan kerjaya