Make your own free website on Tripod.com
Abdullah bin Daim
 
 
 
 
 
Jawatan Pekerja Rendah Awam (R 11)
Alamat
No.Telefon 07-8911546
Taraf Perkahwinan Berkahwin